Pædagogik

Alle dagtilbud i Faxe Kommune arbejder ud fra kerneopgaven: Fremme alle børns trivsel, udvikling, læring og dannelse i inkluderende dagtilbuds-fællesskaber og skabe fremtidens samfundsborgere i tæt samarbejde med deres familier.

Derudover arbejder vi ud fra børnesynet: Alle børn gør det godt, når de kan. Det er de voksne, der skal gøre noget andet.

I praksis betyder det, at det pædagogiske personale til hver en tid skal være nysgerrige på børnenes adfærd, have en tro på og bevidsthed om, at børn gerne vil, men ikke kan. Børn vil gerne lære, vil gerne indgå i lege, vil gerne deltage og være med i fællesskaber. Hvis børn ikke kan, er det vores fornemmeste opgave som pædagogisk personale at guide og støtte dem i deres udvikling.

Børnesynet er en del af Faxe Kommunes strategi; ”Børn i Fællesskaber”, der handler om, at alle børn har ret til et liv og en hverdag så tæt på almenområdet, som muligt. Det er det pædagogiske personales ansvar løbende at evaluere og udvikle praksis og herigennem sikre alle børns deltagelsesmuligheder.

Alle børn har ret til at blive mødt af krav, der er tilpasset deres aktuelle udviklingsniveau og deres behov. Der er evidens for at jo tættere børn er på almenområdet, jo større er deres deltagelsesmuligheder på sigt for at indgå i det almene. Der arbejdes for og med, at børn i udfordringer, hvad enten det er af kortere eller længerevarende karakter, tilbydes støtte i det almene dagtilbud og senere i skolen.

Børnesynet er med til at understøtte det gode børneliv, hvor alle børn skal opleves som kompetente og unikke med selvbestemmelse og medbestemmelse. Alle børn skal mødes med respekt, anerkendelse, omsorg fra nærværende voksne for at kunne lære og udvikle sig.